İletişim     Ortaklıklar     Site Haritası     Ara  
Dil: 
Международная Ассоциация Интегративной Медицины
 
Tematik gelişme dersleri from ----------- - ------------- arihinde başlar

"Elektropunktur diyagnostik,
tıbbi test ve terapi"

En yakın seminer
----------- - -------------

Altımed" Tıp Merkezi / "Altımed" Tıp Merkezinde kullanılan terapi yöntemleri


Helper-BRT ve ATM Terapi Kompleksinde gerçekleşen endüksiyon ve mezoendüksiyon terapiler:
Tedaviye maruz kalma seviyeleri
psikovejetatif;
nöroendokrin
matris (mezenşim)

Endüksiyon terapi prosedüründe, parametrelerine göre elektromanyetik dalgalarla uyumlu olan, insan beyni tarafından yayılan (EEG olarak bilinen) elektromanyetik sinyaller kullanılır.
Endüksiyon terapisinde, fizyolojik frekans aralığı kullanılır:
Beta ritmi (14 Hz - 30 Hz - 14 Hz)
Alfa ritmi (13,5 Hz - 7,5 Hz - 13,5 Hz)
Teta ritmi (7 Hz - 4 Hz - 7 Hz)
Delta ritmi (3,5 Hz - 0,5 Hz - 3,5 Hz)

Endüksiyon terapisi, ilk başta limbik sisteme ve matrisle (mezenşimle) yakından bağlı olan, talamus strüktürüne etki eder. Ekso hücresel matris ve mezenşim, kan damarları ve hücreler arasında bulunan alandır (ortalama olarak vücut ağırlığının 25%’dir). Metabolizmaya dâhil olan bütün maddelerin nüfuz ettiği, hücreler için "moleküler kafesler", organizmada fizyolojik fonksiyonları gerçekleştirir. Sinir, endokrin ve bağışıklık sistemleri matriste etkileşirler. Sinir ve endokrin sistemleri birbirleri ile daha hipotalamusta işbirliği yaparlar. Böylece, matris, geribildirim prensibi ile çalışan, temel sisteminin (sinir-endokrin-bağışıklık sisteminin periferik bölümü) periferik dokularında lokalizasyon yeri olarak tanımlanabilir.
Mezenşim, organizma içinde enformasyon alışverişine katılan, en önemli temel kontrol sistemidir. Böylece, endüksiyon terapisi insan organizmasındaki enformasyon alışverişi prosesini normalize eder ve organizmanın kendini rehabilite etmesini sağlar. Psikosomatik düzeltme, subkortikal yapılar (limbik sistem) ve beynin kortikal bölümlerindeki uyarma ve inhibisyon süreçlerini, ve bunların senkronizasyon mekanizmalarını etkileyerek, endüksüyon terapisinin seçme programlarının yardımı ile, psikomatik bozuklukların oluşum prosesine etki eder. Limbik sistem (LS), bilindiği gibi, duygu, motivasyon ve hafıza merkezidir. LS, aynı zamanda, segmental vejetatif strüktürlerden biridir. Bunun bir parçası olan, hipotalamus, VNS (vejetatif sinir sistemi) ve beslenme, saldırganlık ve cinsel merkezlerin bulunduğu, endokrin bölümünün düzenlenmesinden sorumludur. Böylece, asıl fonksiyonu emosyonel tepkinin ve onun nöroendokrin ve nörovejetatif komponentlerinin uyumu olan, LS, merkezi sinir sisteminin (MSS) en yüksek bütünsel strüktürüdür. LS, aynı zamanda, hafıza merkezidir. Uzun süreli hafıza, her zaman, emosyonel hafızadır. Emosyonlar ne kadar renkli olursa, hafızanın ileride aktifleşmesinin ihtimali daha fazla olur. A. d’Obinye, "korkunun hafızası çok iyidir" demiştir. İnsanın yaşadığı stres durumları, uzun süreli hafızada kalır ve "hafızanın izleri" (bellek) olarak saklanılır.
Psikosomatik bozuklukların gelişimi, özellikle, zaten mevcut olan bellek veya psikovejetatif faktörler tarafından etkilenir. Gerçek nüksetme nedeni, genelde, izlerin veya psikovejetatif faktörlerin yeniden canlanmasıdır. Emosyonlar ne kadar derin ise, depresyon veya benzeri durumlarda oluşmuş, saklı kalmış klinik resmin ortaya çıkması ihtimali o kadar yüksektir.
İnsan organizması, dış çevre ile sürekli bilgi alışverişinde bulunan, açık biyolojik bir sistemdir. Endüksiyon terapisi sırasında, organizmaya ulaşan bilgi, kontrol sisteminin faaliyetine harmonik bir etki yapar. Bu da, alt adaptasyon sistemi patolojik değişikliklerin her derecesindeki hastalıkların tedavisini mümkün kılar. Elektromanyetik alanlarla etkileşimin rezonans etkisinin ortaya çıkması sayesinde, endüksiyon terapisi merkezi ve vejetatif sinir sisteminin normal çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Organizmanın, aldığı bilgiyi hafızada tutma yeteneği sayesinde, endüksiyon terapisi seanslarının etkisi uzun süre boyunca devam eder.

Mezoendüksiyon Terapisi
Terapi tedavidir, mezoterapi ise mezoderm tedavisidir. Mezoterapi, estetik tıpta, cildin ve subkutan yağ dokusunun, aktif maddelerin dermise enjekte edilmesi ile, düzeltilmesidir.
Mezoendüksiyon terapisi, enjekte etmeden, terapötik ve kozmetik formüllerin matrise bölgesel girişi ile organizmadaki çeşitli bozuklukların düzeltilmesine yardımcı olan devrimsel bir yöntemdir. Bu, özel endüksiyon terapi programı ile, ten ve müköze zarar vermeden yapılır.
Bu yöntem, ağrı sendromları, musculoskeletal, miopatoz ve periferik sinir sistemi hastalıkları ve yaralanmaları durumlarında kullanılabilir. Kozmetik formülasyonu, gençleştirme, cilt yaşlanmasının önlenmesi ve selülit tedavisi için çok iyi bir yöntemdir.

Diğer Bölümler:

02068, Kiev şehri, Anna Ahmatova sok. Ev:13
tel.: +380 44 500-02-02
vodafone: +38050 565 6464
  Temel       Ürünler   Teaching   Tıp Merkezi   Kurun   İletişim   Ortaklıklar   Site Haritası   Ara

© Altimed Ltd 2003-2019
Bütün hakları saklıdır. Materyallerin kullanımı, sadece "Altımed" şirketinin yazılı izniyle mümkündür