İletişim     Ortaklıklar     Site Haritası     Ara  
Dil: 
Международная Ассоциация Интегративной Медицины
 
Tematik gelişme dersleri from ----------- - ------------- arihinde başlar

"Elektropunktur diyagnostik,
tıbbi test ve terapi"

En yakın seminer
----------- - -------------

Altımed" Tıp Merkezi / Segmental Tanı (diyagnostik). ATM Expess


Segmental tanı, Foll’ün prensibine dayalıdır; fakat “Altımed” şirketinin benzersiz teknikleri sayesinde, insan vücudunun 30 segmentinin tanısını yapabilen bir yöntemdir. Her bir segment, belli bir organın, sistemin, vücut bölümünün, omurilik ve vejetatif sistemin bilgisini taşır.
Bu yöntem, çok kısa bir sürede (test seansı sadece 30 saniye sürer), bütün organlar ve sistemler, bunların fizyolojik durumları ve patolojik değişimleri konularında bilgiye ulaşmamızı sağlar; geniş bir seçme deposu sayesinde, patojenlerin ve patolojik durumların geniş spektrumunu test etmeyi; ve böylece bireysel terapi programını belirlemeyi mümkün kılar. 55000 sağlık ürünü frekansına sahip olan, DYS seçme deposu, parazit ve bulaşıcı hastalıkların, etyolojik faktörün ve onun her hastalığın patogenezindeki rolünün ortaya çıkmasını sağlar; en optimal terapi programını belirlemeye ve, test sonuçlarına göre belirlenen, bireysel kapsamlı preparat oluşturmaya yardımcı olur; ve tedavi sürecini izler.
Terapi kompleksi, genel ve seçme BRT programlarından oluşur. Seçme programlar, meridyen, sistem ve nozolojik olarak bilinen, üç programa ayrılır. BRT programlarının geniş seçme aralığı, maksimum derecede efektif olan, bütünsel bir terapi programı (hastanın bireysel özelliklerini dikkate alarak) oluşturmayı mümkün kılar.
DYS (donanım yazılım sistemi) serisi ATM, Foll metodu ve rezonans test yöntemi ile diyagnostik yapan, ATM – Voll ve ATM – Vega sistemleri ile tamamlanabilir.

ATM-Express Programı
Programın yeni sürümü olan, ATM Express Test, eklenen yeni özellikleri (tıbbi selektör; bireysel organ ve sistemlerin ve organizma genelinin ölçümü; diyagnostik sırasında elde edilen verilere dayanarak, BRT seans seçimi) sayesinde, insan organizması ve sistemlerinin diyagnostiğinin daha dikkatli ve detaylı bir şekilde yapılmasını sağlar.
Eklenen yeni özellikler sayesinde, doktorlar şimdi, 55000 sağlık ürünün içerisinden, gerekli olan preparatları bulabilir ve bunların kullanım kılavuzlarına ulaşabilirler. Geliştirilmiş grafik ara yüzü, tecrübesiz kullanıcıların ürün programını daha rahat bir şekilde anlamalarına yardımcı olur.
Sağlık ürünlerinin otomatik taranmasını sağlayan alt sistem, organ ve sistem durumuna göre, daha hızlı bir şekilde, sonuç almaya yardımcı olur. Bu sistem, otomatik olarak BRT ile tedavi programını seçer. Standart programlar dışında, şimdi, organ ve hastalıkları bireysel terapi programı ile tedavi etmek mümkündür.
ATM serisi cihazlarına sahip olanların, yazılımı ve cihazı; ve ayrıca, 35000 sağlık ürününden oluşan (Kanser nozodları, organ preparatları, alerjenler, bütünsel preparatlar, “Heel” şirketi preparatları, virüsler, bakteriler, mantar, helmitler, katalizörler, alopatik ilaçlar, enzimler, doping-kontrol, basit preparatlar, homeopatik preparatlar (klasik preparatlar, radyonüklitler, izotoplar, demir ve ek ilaçlar dahil olmak üzere), dahil bütün nozodlar. Etyolojik faktörler ayrı bir liste halinde verilir. Preparatlar “injeel” ve “injeel forte” şeklinde sunulur.) selektörü de yenileme şansı vardır.

ATM Express Diyagnostics, aşağıda listelenen durumların diyagnostiğinin (tanı) yapılmasına olanak sağlar:
Bağırsak kurdu invazyonu;
Bakteriyel, virüs ve mantar enfeksiyonları;
Kronik intoksikasyon (zehirlenme);
Tümör;
Sindirim sistemi durumu (karaciğer, safra kesesi, pankreas, mide ve kolon disfonksiyonları);
Solunum sistemi durumu (nazofarenks, nefes borusu, akciğer)
Ürogenital sistemi durumu (böbrek, idrar yolu, mesane, üretra, rahim, yumurtalıklar, prostat)
Kardiyo – vasküler sistemi durumu;
Endokrin sistemi durumu (tiroid bezi, pankreas, böbreküstü bezleri);
Bağışıklık ve lenf sistemleri durumları;
Musculoskeletal sistemi durumu (omurga ve eklem).

Beslenme testi (ATM-Express programına ek olarak ve aynı zamanda ayrı bir program şeklinde)

Beslenme testi, ATM-Express diyagnostik programının yeni bir özelliğidir. Bu yeni ek program sayesinde, organizmamızın belirli bir yiyeceğe karşı tepkisini ve adaptasyon derecesini belirleyebiliriz. Bu sistem, bireysel beslenme programı oluşturmaya yardımcı olur ve tıpta, sporda ve eğlencede, efektif olarak, kullanılabilir.
Beslenme ürünü deposu, aşağıda listelenen kategorilerde, 800 farklı çeşit bulundurur:
Fasulye, fındık, tohum
Yağlar
Patates, patates ürünleri
Tahıllar
Süt, süt ürünleri, peynir
Sebze ve kırmızıbiber
Baharatlar
Kuş etleri, kırmızı et, et ürünleri
Balık
Tatlılar
Meyve suları, içecekler
Bitkisel çaylar
Meyve
Ekmek, ekmek ve makarna ürünleri

Alınan sonuçlara göre kayıtlar oluşturulur. Bu kayıtlar, test sonuçlarını, “tavsiye edilen”, “nötr” ve “kesinlikle kullanılmaması gereken” olarak, gruplara ayırır. Gruplar, yeşil, sarı ve kırmızı renklerle işaretlenir.

"Altımed" Tıp Merkezi /"Altımed" Tıp Merkezinde kullanılan terapi yöntemleri
Helper-BRT ve ATM Terapi Kompleksinde gerçekleşen endüksiyon ve mezoendüksiyon terapiler:
Tedavi maruz kalma seviyeleri
psikovejetatif;
nöroendokrin
matris (mezenşim)

Endüksiyon terapi prosedüründe, parametrelerine göre elektromanyetik dalgalarla uyumlu olan, insan beyni tarafından yayılan (EEG olarak bilinen) elektromanyetik sinyaller kullanılır.
Endüksiyon terapisinde fizyolojik frekans aralığı kullanılır:
Beta ritmi (14 Hz - 30 Hz - 14 Hz)
Alfa ritmi (13,5 Hz - 7,5 Hz - 13,5 Hz)
Teta ritmi (7 Hz - 4 Hz - 7 Hz)
Delta ritmi (3,5 Hz - 0,5 Hz - 3,5 Hz)

Endüksiyon terapisi, ilk başta limbik sisteme ve matrisle (mezenşimle) yakından bağlı olan, talamus strüktürene etki eder. Ekso hücresel matris ve mezenşim, kan damarları ve hücreler arasında bulunan alandır (ortalama olarak vücut ağırlığının 25%’dir). Metabolizmaya dâhil olan bütün maddelerin nüfuz ettiği, hücreler için "moleküler kafesler", organizmada fizyolojik fonksiyonları gerçekleştirir. Sinir, endokrin ve bağışıklık sistemleri matriste etkileşirler. Sinir ve endokrin sistemleri birbirleri ile daha hipotalamusta işbirliği yaparlar. Böylece, matris, geribildirim prensibi ile çalışan, temel sisteminin (sinir-endokrin-bağışıklık sisteminin periferik bölümü) periferik dokularında lokalizasyon yeri olarak tanımlanabilir.
Mezenşim, organizma içinde enformasyon alışverişine katılan, en önemli temel kontrol sistemidir. Böylece, endüksiyon terapisi insan organizmasındaki enformasyon alışverişi prosesini normalize eder ve organizmanın kendini rehabilite etmesini sağlar. Psikosomatik düzeltme, subkortikal yapılar (limbik sistem) ve beynin kortikal bölümlerindeki uyarma ve inhibisyon süreçlerini, ve bunların senkronizasyon mekanizmalarını etkileyerek, endüksüyon terapisinin seçme programlarının yardımı ile, psikomatik bozuklukların oluşum prosesine etki eder. Limbik sistem (LS), bilindiği gibi, duygu, motivasyon ve hafıza merkezidir. LS, aynı zamanda, segmental vejetatif strüktürlerden biridir.
Bunun bir parçası olan, hipotalamus, VNS (vejetatif sinir sistemi) ve beslenme, saldırganlık ve cinsel merkezlerin bulunduğu, endokrin bölümünün düzenlenmesinden sorumludur. Böylece, asıl fonksiyonu emosyonel tepkinin ve onun nöroendokrin ve nörovejetatif komponentlerinin uyumu olan, LS, merkezi sinir sisteminin (MSS) en yüksek bütünsel strüktürüdür. LS, aynı zamanda, hafıza merkezidir. Uzun süreli hafıza, her zaman, emosyonel hafızadır. Emosyonlar ne kadar renkli olursa, hafızanın ileride aktifleşmesinin ihtimali daha fazla olur. A. d’Obinye, "korkunun hafızası çok iyidir" demiştir. İnsanın yaşadığı stres durumları, uzun süreli hafızada kalır ve "hafızanın izleri" (bellek) olarak saklanılır.
Psikosomatik bozuklukların gelişimi, özellikle, zaten mevcut olan bellek veya psikovejetatif faktörler tarafından etkilenir. Gerçek nüksetme nedeni, genelde, izlerin veya psikovejetatif faktörlerin yeniden canlanmasıdır. Emosyonlar ne kadar derin ise, depresyon veya benzeri durumlarda oluşmuş, saklı kalmış klinik resmin ortaya çıkması ihtimali o kadar yüksektir.
İnsan organizması, dış çevre ile sürekli bilgi alışverişinde bulunan, açık biyolojik bir sistemdir. Endüksiyon terapisi sırasında, organizmaya ulaşan bilgi, kontrol sisteminin faaliyetine harmonik bir etki yapar. Bu da, alt adaptasyon sistemi patolojik değişikliklerin her derecesindeki hastalıkların tedavisini mümkün kılar. Elektromanyetik alanlarla etkileşimin rezonans etkisinin ortaya çıkması sayesinde, endüksiyon terapisi merkezi ve vejetatif sinir sisteminin normal çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Organizmanın, aldığı bilgiyi hafızada tutma yeteneği sayesinde, endüksiyon terapisi seanslarının etkisi uzun süre boyunca devam eder.

Mezoendüksiyon Terapisi
Terapi tedavidir, mezoterapi ise mezoderm tedavisidir. Mezoterapi, estetik tıpta, cildin ve subkutan yağ dokusunun, aktif maddelerin dermise enjekte edilmesi ile, düzeltilmesidir.
Mezoendüksiyon terapisi, enjekte etmeden, terapötik ve kozmetik formüllerin matrise bölgesel girişi ile organizmadaki çeşitli bozuklukların düzeltilmesine yardımcı olan devrimsel bir yöntemdir. Bu, özel endüksiyon terapi programı ile, ten ve müköze zarar vermeden yapılır.
Bu yöntem, musculoskeletal, ağrı sendromları, miopatoz, ve periferik sinir sistemi hastalıkları ve yaralanmaları durumlarında kullanılabilir. Kozmetik formülasyonu, gençleştirme, cilt yaşlanmasının önlenmesi ve selülit tedavisi için çok iyi bir yöntemdir.

Diğer Bölümler:

02068, Kiev şehri, Anna Ahmatova sok. Ev:13
tel.: +380 44 500-02-02
vodafone: +38050 565 6464
  Temel       Ürünler   Teaching   Tıp Merkezi   Kurun   İletişim   Ortaklıklar   Site Haritası   Ara

© Altimed Ltd 2003-2019
Bütün hakları saklıdır. Materyallerin kullanımı, sadece "Altımed" şirketinin yazılı izniyle mümkündür