İletişim     Ortaklıklar     Site Haritası     Ara  
Dil: 
Международная Ассоциация Интегративной Медицины
 
Tematik gelişme dersleri from ----------- - ------------- arihinde başlar

"Elektropunktur diyagnostik,
tıbbi test ve terapi"

En yakın seminer
----------- - -------------

Altımed" Tıp Merkezi / Foll yöntemi ile diyagnostik prensibi


Foll yöntemi ile diyagnostik prensibi, biyolojik olarak aktif noktalardaki (BAN) elektrik iletkenliğini ölçmeye dayalıdır.
R. Foll, biyolojik olarak aktif noktaların, iç organların ve sistemlerin fonksiyonel durumuna bağlı olarak, cildin elektriğe karşı direncini değiştirebileceğini göstermiştir. Foll, biyolojik olarak aktif noktaların (BAN) diyagnostiği için, elektrik (voltajı 3,2±0,1 V ve elektrik akımı miktarı 12,1 ± 0,3 mikroamper olan) kullanımının şart olduğunu vurgular.
Doğru teşhis (diyagnostik) için, test edilen elektrik doğrudan noktaya verilmelidir. Bunun için, Foll’ün yöntemindeki aktif elektrodun şekli, çapı 3-4 mm olan metal bir çubuğa benzer. Elektrik parametrelerine ve testin şartlarına dayanarak, Foll, elde edilen göstergelere dayanarak, açıklama ölçeği oluşturmuştur. Bu rapora göre, test edilen herhangi bir nokta için elektrik akım miktarı 5,5-7,0 mikroamper (bu da, Foll ölçeğine göre, 50-65 birime eşittir) civarında olmalıdır.
Foll yöntemindeki ölçeğin temel özelliği, herhangi bir noktanın elektrofizyolojik özelliklerinin, bütün bir organın ya da fonksiyonel sistemin değil, belirli bir bölümün durumunu göstermesidir. Mesela, midedeki farklı noktalardan, yemek borusu veya peritonit gibi bölümlerin durumları belirlenebilir.
Elektropunktur diyagnostik ve tıbbi test prensibi, biyolojik olarak aktif olan noktalarda (BAN), kimyasal prosedürlerinin akım yoğunluğundan, yapısından ve ilgili kanalların temsil edici noktaları ile elektromanyetik ilişkisi olan, doku ve organlardaki kimyasal bağların yapısında olan, elektrokondüktibilite ölçümüne dayalıdır.

Diğer Bölümler:

02068, Kiev şehri, Anna Ahmatova sok. Ev:13
tel.: +380 44 500-02-02
vodafone: +38050 565 6464
  Temel       Ürünler   Teaching   Tıp Merkezi   Kurun   İletişim   Ortaklıklar   Site Haritası   Ara

© Altimed Ltd 2003-2019
Bütün hakları saklıdır. Materyallerin kullanımı, sadece "Altımed" şirketinin yazılı izniyle mümkündür