В даний час наш робочий день закінчений. Залиште номер свого телефону і ми зв'яжемося з Вами.

Ваш запит успішно відправлений, чекайте дзвінка менеджера..Електромагнітна терапія

Частотно-хвильова терапія - це терапія з електромагнітними коливаннями, з якими структури організму що входять в резонанс. Вплив може бути як на клітинному рівні, так і на рівні органів, системи органів та організму загалом. Основна ідея застосування резонансу в медицині полягає в тому, що при правильному підборі частоти і форми лікувальної (електромагнітного) впливу можна посилювати нормальні (фізіологічні) і послаблювати патологічні коливання в організмі людини. Таким чином, частотно-хвильовий вплив може бути направлено як на нейтралізацію патологічних, так і на відновлення фізіологічних коливань, порушеннь при патологічних станах. Запропонований метод, на відміну від більшості відомих методів фізіотерапії, не повязаний з нагріванням тканин, що дозволяє віднести цей метод до лікувальних факторів малої інтенсивності (Інформаційний вплив). Пристрої для реалізації методу можуть бути з електричним впливом (контактним на шкіру, із застосуванням струмопровідних електродів і електромагнітним, безконтактним, через індуктори різного типу).

Методологія

Практично всі біохімічні процеси (ферментативні, гормональні, мембранні, і так само генетичні) зводяться до розриву одних звязків і створенню нових звязків. Розрив і виникнення звязків відбувається з поглинанням або випромінюванням енергії. Всі різновиди хімічних звязків, будучи електромагнітним полем і володіючи хвильовими властивостями, мають енергоінформаційні характеристики.

Так як всі різновиди звязків обумовлені електромагнітним полем, то динамічні процеси в цих звязках відбуваються згідно із законами квантово-хвильової фізики. Місцем дії (рецепторами) електромагнітного поля і його квантів в біомолекулах є хімічні звязки, так як вони обумовлені електромагнітними взаємодіями заряджених частинок і областей молекул.

Міжклітинні звязки, маючи специфічні хвильові характеристики, змінються (посилюється або послаблюється, зникає або виникає) залежно від хвильових характеристик діючих на неї полів і квантів. Динамічні зміни в хімічних звязках призводять до змін в конфігурації і структурі молекул. Цей процес носить енергоінформаційний характер, так як хімічні звязки мають енергетичні та інформаційні характеристики.

Для виконання будь-якої функції живій клітині потрібна енергія, а для управління різноманітними функціями і їх взаємного узгодження необхідна інформація.

Носієм як енергії так і інформації є електромагнітне поле, яке має широкий енергоінформаційний спектр. Електромагнітне поле має хвильові, тобто коливальні характеристики, яким властиво явища резонансу і інтерференції.

Міжклітинні звязки також мають коливальні характеристики, оскільки мають електромагнітну природу. Відомо, що резонанс призводить до більшого результату при менших енергетичних витратах. Знаючи характеристики різних хімічних звязків (параметри їх електромагнітного поля) можна управляти цими звязками, використовуючи резонанс впливу при мінімальних енергетичних витратах. Управляти хімічними звязками, значить управляти біологічними процесами на системному, клітинному, молекулярному, атомному, і так само генетичному рівні.

Як можна лікувати?

Можна не вводити в організм нові речовини, а подати клітинам організму спеціальну саногенетичну програму, яка за допомогою механізму частотно-хвильової терапії може викликати зміни електромагнітних параметрів хімічних звязків в біомолекулах і відновить, на всіх рівнях регуляції, порушені параметри гомеостазу.

Існує три основних види частотно-хвильової терапії:

а) Ендогенна пасивна частотно-хвильова терапія - це терапія з власними електромагнітними коливаннями організму людини після їх спеціальної обробки. Кожній структурній одиниці організму відповідає певний частотний спектр, що успішно використовується в терапії. Розвиток патологічних процесів приводить до зміни цього спектру частот у вигляді дизгармонійних коливань. Патологічні коливання можуть усуватися із застосуванням ендогенної частотно-хвильової терапії, тим самим, відбувається нормалізація саморегуляторних механізмів.

б) Екзогенна активна частотно-хвильова терапія представлена в терапевтичному комплексі АТМ TM , приладах ATM-Lanta TM -ZL, ATM-Lanta TM -Z - це тeрaпія із зовнішніми сигналами, з якими окремі мікроорганізми, органи та системи організму людини, входять в резонанс, наприклад, з магнітними полями, створюваними спеціальними генераторами. Такий вид терапії ефективний і нешкідливий для лікування захворювань викликаних будь-якими видами збудників на різних стадіях процесу, оскільки частоти паразитів лежать в діапазоні за своїми характеристиками, абсолютно відмінними від тих, що є у людському організмі. Образно кажучи, завдання такої терапії є вплив на організм специфічних частот (скомбіновані в складний змінюваний сигнал) знищити грибки, віруси, бактерії, найпростіші, гельмінти і забезпечити виведення утворених токсинів з організму без шкоди для нього. Цей вид терапії можна застосовувати для лікування гострих і хронічних запальних процесів. Ще одним напрямком активної частотно-хвильової терапії - є активна клітинно тканинна терапія, що застосовується для формування (свого роду програмування) і управління саногенетичними процесами в організмі людини. Цей ефект реалізується за допомогою ефекту резонансу з ендогенними структурами функціональних систем, що відповідають за процеси саногенезу, тобто ініціює (підсилює) власні (ендогенні) механізми самовідновлення на всіх рівнях адаптації.

в) Змішаний варіант терапії це - вплив подачі частоти як пасивної.

Після багаторічних досліджень вчені зясували що, виявляється, абсолютно всі живі істоти (в тому числі мікроорганізми), випромінюють електромагнітні хвилі. У людини основними джерелами електричних і електромагнітних сигналів є: мязова активність, наприклад, ритмічні скорочення серцевого мяза, біоелектрична активність тобто передача електричних імпульсів від органів почуттів в головний мозок і сигналів від мозку до виконавчих органів; метаболічна активність, тобто обмін речовин в організмі.

У той же час, у багатьох мікроорганізмів у найпростіших, у ряду кишкових паразитів, грибків, бактерій, вірусів відсутні нервова і мязова системи, тому джерелом електричних і електромагнітних полів у них є метаболічна активність. Метаболізм або обмін речовин це те, що відрізняє живу природу від неживої. Рух будь-якої зарядженої частки створює навколо неї електромагнітне поле, скупчення заряджених частинок створює електричний потенціал того чи іншого знака. Ці передумови дозволяють підійти до лікування та профілактики захворювань не хімічними, тобто лікарськими в традиційному розумінні, а фізичними методами.

Життєдіяльність людини, тварин, а також найпростіших, бактерій, вірусів супроводжується різними видами електромагнітної активності. Прикладами такої активності є біоелектричні потенціали, що знімаються при електрокардіографії, електроенцефалографії.

Багато захворювань тісно повязані з наявністю в організмі паразитарних, бактеріальних і вірусних агентів, як інфекційних, так і тих, що живуть в різних органах в стані симбіозі з тканинними структурами цього органу. Для того, щоб придушити ті чи інші агенти, зовсім не обовязково вводити в організм антибіотики, тобто використовувати далеко не позитивні для організму методи хімічної терапії. Знаючи частоти метаболічної активності тих чи інших агентів, можна впливати на них частотними коливаннями, які будуть порушувати їх власні ритми і тим самим пригнічувати їх нормальну метаболічну активність. Як показують відповідні дослідження, такі дії абсолютно нешкідливі для людського організму. Цей метод лікування отримав назву активної частотно-хвильової терапії і реалізований в апаратах ATM Lanta ZL, ATM Lanta Z.

Етіологія важких хронічних захворювань таких як: (хвороби Паркінсона, хвороби Альцгеймера, СНІДу, раку, розсіяного склерозу, ендометріозу, важких артритів, мязової дистрофії і т.д.) далеко не завжди відома, але існує точка зору, що основним фактором патогенезу є приховані паразитарні інфекції (грибкові, вірусні, бактеріальні, гельмінтні, протозійні).

У клітинах і порожнинах органів збудники і паразити важкодоступні для будь-якого виду впливу, але при попаданні їх в кров, досягти поставленої мети значно простіше.

Встановлено, що елімінувати (вивести) збудників і паразитів з циркулюючої крові можна проводячи один цикл впливу на протязі 7-ми хвилин, що відповідає повному колу кровообігу в організмі. Після такого циклу впливу потрібно зробити перерву 20 хвилин для активізації тканинних реакцій дренажу і детоксикації, і провести другий сеанс для знищення збудників, що потрапили до кровотоку. Певні кишкові паразити є носіями бактерій, а бактерії в свою чергу можуть бути середовищем для проживання вірусів, які при загибелі господаря виходять у кровяне русло. Тому необхідний ще один цикл впливу.

Важливе питання є те, чи не завдає такий вид терапії шкоду для організму людини?

Авжеж ні. Частоти паразитів лежать в діапазоні за своїми характеристиками абсолютно відмінним від тих самих у людському організмі, тому навіть регулярне застосування методики не тільки не шкодить клітинним структурам організму людини, але і не пригнічує діяльність сапрофітної мікрофлори (тобто не хвороботворних мікроорганізмів, які в ряді випадків відіграють важливу роль в процесах життєдіяльності організму людини).

Контакти

м. Київ, Позняки

ул. Анни Ахматової 13Д

Індекс: 02055

0-800-600-0-80 (безкоштовно)
(з усіх стаціонарних та мобільних номерів України) 

тел.: +380 44 500-02-02

vodafone: 
+38050 565 6464

e-mail: info@altimed.net

Додаткова інформація