ТОВ «Алтімед»

Фірма «Алтімед» – це сучасне креативне науково-медичне і виробниче об’єднання, колектив якого має багатющий багаторічний досвід роботи в сфері новітніх медичних технологій. Завдяки широкому вибору унікальної лікувально-діагностичної апаратури, розробленої центром «Алтімед» і колективу висококваліфікованих лікарів, за кілька годин ви можете встановити не тільки те, на що йдуть місяці і роки при звичайних медичних обстеженнях, а й те, що ніякими іншими способами визначити неможливо . Сучасні цифрові технології реалізовані в обладнанні терапевтичної серії фірми «Алтімед» дозволяють ефективно і безболісно вирішувати клінічні завдання самого високого рівня складності, з урахуванням сучасних уявлень про етіо-патогенезі патологічних станів.

Загальні положення

Міжнародна громадська організація Міжнародна Асоціація Інтегративної Медицини є добровільною міжнародною громадською організацією, що обєднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства для реалізації головних завдань, які передбачені Статутом Міжнародної Асоціації Інтегративної Медицини. В Організації забороняється підтримка проектів, що можуть бути використані в злодійських цілях проти людства, не допускається пропаганда війни, насильства та жорстокості, націоналізму і шовінізму, розпалювання соціальної, релігійної та расової ворожнечі. Організація має статус міжнародної та поширює свою діяльність на територію України, Польщі, Туреччини, Чехії, Швеції, США, Іспанії та ін. країн. Організація створена і діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, ратифікованих міжнародних угод і Статуту Організації. Головною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, наукових, професійних та інших спільних інтересів її членів.

Членство в асоціації розподіляється на такі рівні:

1

корпоративний рівень

2

юридичні особи

3

фізичні особи

Основні завдання Асоціації

  • сприяння впровадженню поняття "інтеграційна медицина" як галузь медицини, що використовує в своїй діяльності як традиційні, так і нетрадиційні методи діагностики та лікування. Діяльність якої спрямована на досягнення позитивних результатів в поглибленій діагностиці та лікуванні біообєктів по всьому спектру захворювань, незалежно від їх тяжкості;
  • сприяння впровадженню методів інтегративної медицини в практику медичної діяльності в Україні та інших країн;
  • сприяння інформаційного обслуговування членів Організації за тематикою інтегративної медицини;
  • сприяння в поширенні медичного обладнання, методик обстеження та лікування населення, що застосовуються в інтегративній медицині;
  • сприяння налагодженню взаємовигідних контактів між представниками українських та іноземних фахівців в області інтегративної медицини;
  • сприяння узагальненню світового досвіду діяльності в сфері інтегративної медицини;
  • сприяння впровадженню взаємодовіри, взаємної надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між членами Організації та споживачами послуг інтегративної медицини;
  • ознайомлення громадськості з діяльністю Організації та її членів;
  • сприяння впровадженню високих етичних стандартів медичної діяльності в області інтегративної медицини;
  • сприяння навчанню, професійної освіти членів Організації.

Інтеграційна медицина

Довгий час медична наука, накопичуючи і систематизуючи знання про людину, йшла по шляху дроблення знань від загального до конкретного, сегментуємо, для кращого розуміння суті, цілісні поняття.

Такий підхід до певного моменту здавався вірним, але накопичивши достатній досвід і знання, наука була змушена повернутися від часткового до загального, оскільки багато феномени діяльності людського організму неможливо пояснити без цілісного, інтегративного підходу.

Так виникла історична необхідність появи нового напряму медичних знань, яке пізніше отримало назву - інтегративної медицини. На початкових етапах формування новий напрямок спиралося на досвід східної медицини, де людина був представлений як цілісна система, мікрокосм, тісно взаємопов'язаний з усього всесвіту (макрокосмом) і живе за спільною з ним законам.

У міру розвитку і становлення інтегративна медицина активно асимілювала знання про людину, накопичені іншими науками (квантовою фізикою, кібернетикою, математикою ...) виробляючи свої підходи і методи, будуючи власну систему знань. На Україні представником цього нового напряму в медицині є фірма «Алтімед».